ALLROUND drošas lietošanas instrukcija

Šī lietošanas un piekrišanas instrukcija attiecas uz tipveida Layher sastatņu konstrukcijām. Atsevišķiem mezgliem var tikt noteiktas atšķirīgas montāžas prasības.
Vienmēr jāievēro vietējo normatīvo aktu prasības.
Instrukcija attiecas tikai uz oriģinālajiem Layher Allround ® sistēmas sastatņu elementiem.
Aizliegts montēt un lietot bojātus elementus.
Sastatņu montāžas, demontāžas, pārvietošanas vai vietas maiņas pārstumjot vai citas līdzīgas darbības ar sastatnēm atļauts veikts tikai kompetentām personām. Strādājot ar sastatnēm jāievēro darba drošības prasības, jālieto personīgie aizsarglīdzekļi (aizsargķivere, aizsargapavi, cimdi utt.) un jāievēro drošs kustības ātrums. Sastatņu konstrukcijām pieļaujamo slodžu aprēķināšanai jāizmanto tikai Layher dati.

Drošas montāžas un lietošanas instrukciju varat lejupielādēt nospiežot uz zemāk norādīto saiti.
Lejupielādēt